1)

آپلود فایل پایان نامه توسط دانشجویان در کتابخانه مرکزی

آپلود فایل پایان نامه توسط دانشجویان در کتابخانه مرکزی به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند از تاریخ 97/07/24 امکان بارگذاری فایل پایان نامه توسط دانشجویان در نرم افزار کتابخانه مرکزی فراهم گردید لازم است تا دانشجویان به آدرس الکترونیکی زیر مراجعه نمایند http://library.yazd.ac.ir سپس با استفاده از نام کاربری و رمز عبور به نرم افزار کتابخانه وارد شوند و نسبت به آپلود فایل پایان نامه خود اقدام نمایند راهنمای بارگذاری فایل پایان نامه به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند از تاریخ 97/07/24 امکان بارگذاری فایل پایان نامه توسط دانشجویان در نرم افزار کتابخانه مرکزی فراهم گردید لازم است تا دانشجویان به آدرس الکترونیکی زیر مراجعه نمایند http://library.yazd.ac.ir سپس با استفاده از نام کاربری و رمز عبور به نرم افزار کتابخانه وارد شوند و نسبت به آپلود فایل پایان نامه خود اقدام نمایند راهنمای بارگذاری فایل پایان نامه
1397/8/1
فهرست