11)

راهنماي عضويت در كتابخانه مركزي

شرايط عضويت در كتابخانه مركزي :
دانشجويان دانشگاه يزد اعم از دانشجويان قديم و ورودي هاي جديد نيازي به تكميل فرم عضويت ندارند اين دانشجويان به طور پيش فرض عضو كتابخانه هستند فقط براي تكميل اطلاعات و فعال نمودن فايل عضويت خود بايد به كتابخانه مراجعه نمايند
فايل راهنما را از پايين همين صفحه (فايلهاي پيوست) دانلود نماييد.

1399/12/9
فهرست