مدت امانت كتاب چند روز است؟


مدت امانت براي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد و كاركنان دانشگاه 14 روز مي باشد. براي دانشجويان مقطع دكترا 28 روز مي باشد. براي دانشجويان طرح غدير 21 روز مي باشد. براي اعضا هيات علمي 42 روز مي باشد.

1399/12/12
فایلهای پیوست


مدت امانت كتاب چند روز است؟

مدت امانت براي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد و كاركنان دانشگاه 14 روز مي باشد. براي دانشجويان مقطع دكترا 28 روز مي ....

طرح غدير چيست؟ عضويت و استفاده از امكانات اين طرح چگونه است؟

طرح غدير، طرح عضويت فراگير در كتابخانه هاي ايران است كه دانشجويان تحصيلات تكميلي در مقطع كارشناسي ارشد، دكتري و اعضا هيا....

پرداخت جريمه ديركرد كتاب چگونه صورت مي گيرد؟

در حال حاضر پرداخت جريمه فقط به صورت غير حضوري و از طريق حساب كاربري امكانپذير است كه دانشجويان پس از ورود به حساب كاربر....

وي پي ان دسترسي به سرويس هاي كتابخانه خارج از محيط دانشگاه

div align="right" dir="rtl" style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;" div align="right" dir="....

فهرست