کل بازدیدکنندگان: نفر
بازدیدکنندگان امروز: نفر

کاربران برخط : نفر
عضو شدگان امروز : نفر


مرکز اسناد (1395-04-20)


بخش اسناد و مدارک شامل تمامی اشیاء، اوراق و مدارک صرفنظر از شکل و خصوصیت ظاهری آن­ها که بر اثر فعالیت­های جامعه دانشگاهی تولید، کسب یا به دانشگاه اهدا شده­اند یا بیان­کننده بخشی از تاریخ دانشگاه می­باشند و ارزش نگهداری دارند، می باشد.

اهداف:

الف- گرد­آوری، تنظیم، نگهداری و فراهم آوردن شرایط مناسب دسترسی به کلیه اسناد دانشگاه اعم از نوشتاری، دیداری و شنیداری که ارزش نگهداری داشته باشند.

ب- تهیه و چاپ زندگینامه چهره های برجسته علمی دانشگاه

ج- تهیه و چاپ اسناد مربوط به تاریخچه دانشگاه

مرکز اسناد دانشگاه موظف است از تمام اسناد موجود فایل الکترونیکی تهیه کرده و اطلاعات کتابشناختی آن را در دسترس عموم قرار دهد. اصل سند در مرکز اسناد بایگانی شده و به هیچ عنوان امانت داده نمی­شود.

تعیین سطح دسترسی به محتوای سند بر عهده مرکز ارسال کننده سند می­باشد.

تمام اعضای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه یزد با توجه به سطح دسترسی سند امکان دسترسی به تسخه الکترونیکی سند را خواهند داشت.

کدگذاری زیرمجموعه های دانشگاه، روش شماره گذاری سند و فهرست فیلدهای درنظر گرفته شده برای ورود اطلاعات هر سند توسط مرکز اسناد تدوین و اجرا خواهد شد.

مرکز اسناد دانشگاه یزد ، اسناد دیگری که ارزش نگهداری داشته باشد ولی مربوط به دانشگاه نباشد را نیز نگهداری خواهد کرد.

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.