کل بازدیدکنندگان: نفر
بازدیدکنندگان امروز: نفر

کاربران برخط : نفر
عضو شدگان امروز : نفر


تهیه و سفارش (1394-08-26)


 

 

این بخش مسئولیت تهیه و سفارش انواع منابع و مواد اطلاعاتی مورد نیاز کتابخانه مرکزی را به عهده دارد. محور انتخاب منابع برای کتابخانه مرکزی نیازهای بالفعل و بالقوه اساتید، دانشجویان و دانش پژوهان دانشگاه می‌باشد. از جمله فعالیت‌های مستمر این بخش، کنترل و روزآمد نگه داشتن موجودی منابع کتابخانه است. 

تهیه و سفارش کتب فارسی و لاتین، E-book  به ویژه از نمایشگاه‌های کتاب، دریافت منابع اهدایی و رایگان در زمره امور جاری این واحد است. 

هدف از این بخش سفارشات و مجموعه سازی روزآمد و غنی سازی مجموعه کتابخانه بر اساس بررسی و انتخاب درست سفارشات مراجعه کنندگان، شامل دانشجویان و اساتید گروه‌های آموزشی می‌باشد. 

 
فعالیتهای بخش مجموعه سازی و سفارشات: 

 

-           توزیع کاتالوگهای کتب بین گروه‌های آموزشی جهت انتخاب منابع و اولویت بندی آن

-           نیازسنجی و جمع آوری سفارشات درخواست شده از طرف گروه‌های آموزشی و دانشجویان در طول سال

-           تکمیل اطلاعات کتابشناختی منابع درخواست شده، از طریق سایت کتابخانه ملی، ناشران و ... 

-           کنترل و نظارت بر لیست‌های تنظیم شده برای خرید منابع به منظور جلوگیری از خریدهای تکراری

-           هماهنگی با گروه‌های آموزشی جهت بررسی انتخاب منابع، اولویت بندی و تنظیم لیست نهایی

-           اولویت بندی عناوین انتخاب شده توسط گروهها بر اساس بودجه مقرر

-           پیگیری لازم جهت تهیه و تنظیم اسناد خرید منابع جهت ارسال و نهایتا تسویه حساب

-           ارتباط و مکاتبه با کارگزاران یا ناشرین داخلی در صورت ارائه کتب درخواستی توسط گروه‌ها و دانشجویان به صورت موردی

-           پیگیری‌های لازم جهت دریافت بودجه برای خرید منابع از نمایشگاه داخلی و ...

-           پیگیری کسری منابع خرید شده از طرق تماس با ناشران

       
تهیه و سفارش منابع به طریق زیر صورت می‌پذیرد: 

 

•           خرید مداوم از طریق کارگزاران و سازمان‌های انتشاراتی داخل کشور و نمایندگان رسمی ناشرین خارجی

 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.