کل بازدیدکنندگان: نفر
بازدیدکنندگان امروز: نفر

کاربران برخط : نفر
عضو شدگان امروز : نفر


اداری (1394-08-26)


 

كتابخانه‌هاي‌ دانشگاهي‌ از مهمترين‌ اركان‌ محيط‌ علمي‌ و دانشگاهي‌ به‌ شمار مي‌روند، هدفها و رسالت‌ آنها در راستاي‌ تحقق‌ هدفها و رسالت‌ دانشگاهها است‌. اين‌ همسويي‌ در رسالت‌ها و هدفها بر اهميت‌ کتابخانه‌ها افزوده‌ است‌ به‌ صورتي‌ كه‌ نمي‌توان‌ دانشگاهي‌ را، بدون‌ آنكه‌ از كتابخانه‌هاي‌ كارآمد برخوردار باشد، نهادي‌ موفق‌ و مؤثر ارزيابي‌ كرد. بدیهی است براي‌ نيل‌ به‌ ‌ هدفها و انجام‌ وظ‌ايف‌ مورد نظ‌ر و نيز اط‌مينان‌ از راه‌ و روش‌ مناسب‌ و كارآمد، کتابخانه باید دارای بخشهای مدیریتی و اداری لازم و ذیصلاح باشد. از نظر سازماني مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد،  زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه مشغول به فعالیت می باشد. این مرکز وظیفه هماهنگي بين سياست ها و برنامه هاي کلان كتابخانه ای، و برنامه ریزیهای كلي مانند خريد از نمايشگاه ها، تقسيم بودجه و تصميم‌گيري در رابطه با فعالیتهای کتابخانه ای را در دانشگاه بر عهده دارد.

 

از جمله فعالیتهایی که در بخش اداری کتابخانه انجام می گیرد می توان به موارد ذکر شده در ذیل اشاره کرد:

 

  • برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند کارها، بودجه، حسن جریان کلیه امور و پیشرفت فعالیتها در بخششهای مختلف کتابخانه
  • تعيين خط مشي، تدوین، بازنگری و اصلاح دستورالعملهای کاری و اولویت بندی صدور دستورالعملها و نظارت بر حسن اجراي آن
  • برگزاری جلسه های دوره ای تخصصی و اداری
  • صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدهای مختلف کتابخانه .
  • سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار، تعيين وظايف و حدود مسئوليتها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي
  • اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري
  • نظارت بر اجراي امور ارزشيابي ساليانه كاركنان
  • همكاري در امر آموزش، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي
  • نظارت بر امر آموزش كاركنان با همكاري مسئولين مربوطه
  • نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات احتمالی بر حسب مورد
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.