کل بازدیدکنندگان: نفر
بازدیدکنندگان امروز: نفر

کاربران برخط : نفر
عضو شدگان امروز : نفر


همکاران (1398-01-20)


  1.  

سمت

 

نام

ردیف

مدیریت

تلفن تماس                  31233376                               38210314          

پست الکترونیکی : farahmand@yazd.ac.ir

فکس :                     31234973

مهنازفرهمند

1

مسئول دفتر

تلفن تماس :                31233376                               31210314   

 

نجمه ابویی

2

مدیرسیستم، مسئول بخش تامین مدرک و مرکز اسناد، سئول تسویه دانشجویان

تلفن تماس :               31233322

پست الکترونیکی:

Info_center@offices.yazd.ac.ir

فاطمه صادقی

3

بخش فهرست نویسی، تهیه و سفارش

تلفن تماس :              31233313

پست الکترونیکی 

Lib-order@offices.yazd.ac.ir

عصمت حائری

4

اموال و بخش بازگشت

تلفن تماس :               31232157 

سید عباس یاسینی

5

 بخش بازگشت

تلفن تماس :               31232743 

مریم رهبری

6

بخش امانت 31232458               : تلفن تماس  طاهره تقی زاده 7

بخش امانت

تلفن تماس :               31233592 

زهرا حدادپور

8

بخش فهرستنویسی

تلفن تماس :               31233379 

زهرا مختارنیا

9

بخش فهرستنویسی

31232783               : تلفن تماس 

نجمه صفرزاده

10

بخش مخزن

تلفن تماس :               31233380 

آزاده توکلی

11

بخش پایان نامه و آرشیو مجلات

تلفن تماس :               31232656 

فاطمه دهقان

12

بخش نابینایان

31233666               : تلفن تماس 

احمد نظری

13

       

 

 

 

 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.