کل بازدیدکنندگان: نفر
بازدیدکنندگان امروز: نفر

کاربران برخط : نفر
عضو شدگان امروز : نفر


رسالت و اهداف (1394-06-21)


رسالت و اهداف

 

فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات دسترس پذیر منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران، جهت پیشبرد امر آموزش و پژوهش.

هدف اصلی کتابخانه مرکزی، فراهم آوردن امکان دسترسی به منابع و اطلاعات مورد نیاز می باشد. بنابراین وظایف زیر برای کتابخانه مرکزی در نظر گرفته شده است:

• گردآوری مواد کتابخانه ای اعم از چاپی، غیرچاپی و الکترونیکی

• انجام خدمات فنی ( فهرستنویسی، سازماندهی) کلیه منابع کتابخانه

• راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.